ព័ត៌មានបន្ទាន់: 010 618 861
សេវាអតិថិជន: 023 884 005

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល, ក្រុងភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: 023 884 005
សារអេឡិចត្រូនិច: info@lbpmicrofinance.com
គេហទំព័រ: www.lbpmicrofinance.com
អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខD3&E, ផ្លូវលេខ១៦៩, សង្កាត់វាលវត់, ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, ក្រុងភ្នំពេញ